តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារជំងឺរាគចំពោះមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះ?

0
70

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារជំងឺរាគចំពោះមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះ?
ម្ដាយអាចការពាររោគសញ្ញារោគរាគក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើបានតាមវិធីដូចខាងក្រោមៈ

១-ចំអិនម្ហូបម្តងទៀតអោយមានអនាម័យ។ ២-ចៀសវាងអាហារពេលយប់ឬអាហារដែលមានរុយរោម។
៣-លាងដៃរៀងរាល់ពេលមុនពេលញ៉ាំ និងក្រោយពេលចេញពីបន្ទប់ទឹក។ ៤- ចៀសវាងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិ fermented ។ ៥- ផឹកទឹកស្អាត ដែលគួរត្រង ឬដាំទឹកអោយពុះ។

អ្នកមានផ្ទៃពោះគួរតែថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អ ព្រោះពេលគាត់ឈឺចៀសមិនផុតប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃជាពិសេសជំងឺរាគរូស។ ដូច្នេះសូមទទួលទានអាហារណាដែលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាព និងមានអនាម័យក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីចៀសវាងជំងឺរាគដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងមានផ្ទៃពោះ។

អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវចងចាំជានិច្ចនោះគឺថាទោះជាមានជំងឺអ្វីក៏ដោយក៏មិនគួរទិញថ្នាំដើម្បីលេបដោយខ្លួនឯងដែរតែត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ដូច្នេះគ្រូពេទ្យអាចរៀបចំថ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបានដើម្បីកុំប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ៕

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here