ឆ្នាំ២០៣៤ កម្ពុជាបានដាក់ការស្នើរសុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Fifa World Cup

0
78

ឆ្នាំ២០៣៤ កម្ពុជាបានដាក់ការស្នើរសុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Fifa World Cup

កម្ពុជា បានយល់់ព្រមចូលរួមដាក់សំណើរធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA World Cup 2034) ជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន ។
ការដាក់សំណើរនេះ មានន័យថាតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះ ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2034 ដែលមានប្រទេសចូលរួមចំនួន ៤៨ ដែលចែកចេញជា ១៦ ពូល ដូចនេះមានន័យថាបើសិនជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតមែន ប្រទេសទាំង ១១យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុងការប្រកួតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ១ ពូលដែរ ។
មកទល់នឹងពេលនេះបេក្ខភាពសម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ WORLD CUP 2034 រួមមានប្រទេស អេហ្ស៊ីប នីហ្សេរីយ៉ា ហ្ស៊ីមបាវ៉េ ចិន (អូស្រ្តាលី និង ញ៉ូហ្សេឡេន) និង តំបន់អាស៊ាន ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here